945001_520919207970269_572302911_n1

 Obiectivele Asociației de tineret “ARENA”

 • învăţarea prin joc şi învăţarea experienţială
 • dezvoltarea abilităţilor de comunicare, relaţionare şi argumentare
 • oferirea unei alternative creative pentru petrecerea timpului liber în faţa calculatorului, în cluburi, discoteci, puburi, restaurante sau în faţa blocului
 • stimularea mişcării şi a activităţilor în aer liber, combaterea sedentarismului
 • reducerea efectelor stresului
 • reducerea unor stări negative (anxietate, disconfort social, comportament antisocial, lipsa încrederii în sine, lipsa încrederii în ceilalți, pesimism, plictiseală, etc)
 • dezvoltarea spiritului competitiv
 • dezvoltarea spiritului de echipă
 • dezvoltarea spiritului de fairplay
 • stimularea includerii şi a toleranţei, descurajarea excluderii şi a discriminării
 • încurajarea libertăţii de opinie, exprimare şi gândire
 • promovarea respectului reciproc
 • promovarea unei atitudini responsabile faţă de mediu şi apărarea, protejarea şi dezvoltarea biosistemului ecologic al mediului natural înconjurător
 • conceperea, organizarea şi desfăşurarea de activități ce urmăresc pregătirea şi formarea profesională a tinerilor, precum şi inițierea şi dezvoltarea unor acțiuni şi programe de sprijinire a copiilor şi tinerilor în vederea susținerii acestora pentru a dobândi pregătirea necesară unei bune realizări personale şi profesionale în viață
 • conceperea, realizarea, promovarea şi desfăşurarea de proiecte de educație nonformală pentru dezvoltarea abilităților tinerilor în diverse domenii (comunicare, planificarea, replanificarea şi dezvoltarea carierei, coaching, creativitate şi inventivitate, dezvoltarea inteligenței, managementul timpului, negociere şi vânzări, branding şi marketing, persuasiune, vorbit în public (public speaking), dezvoltarea relațiilor interumane, dezvoltare personală şi profesională, educație nonformală, etc.)
 • conceperea, realizarea, promovarea şi desfăşurarea de proiecte de educație nonformală pentru copii, vizând pentru aceştia petrecerea timpului liber într-un mod constructiv şi instructiv, socializarea, identificarea şi dezvoltarea timpurie a anumitor aptitudini, venind în completarea programelor educaţionale din sistemul de învăţământ
 • încurajarea acțiunilor de cooperare culturală şi implicarea tinerilor în activități civice de interes comunitar
 • implicarea sub toate aspectele în activităţile pozitive specifice tineretului atât din ţară cât şi din străinătate, militând pentru promovarea acestuia în societatea civilă
 • implicarea cetăţenilor, dar în special a tinerilor în elaborarea deciziilor şi politicilor publice